ULC

Onze aanpak

Onze aanpak

Als multidisciplinair installateur kunnen we alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties ontwerpen, realiseren en onderhouden. Daarbij kijken we graag naar de relaties tussen de gebouw gebonden installaties. Dat zorgt voor maximale toegevoegde waarde op alle gebieden.

 

We kijken hoe de afzonderlijke elektrotechnische, werktuigbouwkundige en brandbeveiligingsinstallaties optimaal kunnen samenwerken. Of dat nu binnen een bestaand of een nog te realiseren gebouw is. Dat voorkomt mogelijke conflicten tussen installaties en zorgt voor maximale energie-efficiency, met als resultaat optimale kosten en een minimale ecologische voetafdruk.

Onze aanpak staat ook voor integrale samenwerking. Tussen onze verschillende disciplines en in alle fases van het bouwproces. Van ontwerp en uitvoering tot en met beheer en onderhoud. Niet alleen intern, maar ook extern, met architecten, constructeurs, leveranciers en onderaannemers.

 

Door integrale samenwerking met bouwpartners komt de informatie al in de ontwerpfase samen in het bouwinformatiemodel BIM. Dat zorgt voor een soepel verloop van het bouwproces en voorkomt onnodige vertragingen en extra kosten. Uit BIM kunnen we bovendien waardevolle informatie halen die later zorgt voor besparingen op beheer- en onderhoudskosten.