ULC

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

In de identiteit van ons bedrijf en onze mensen zijn vier principes leidend: betrouwbaarheid, eigenaarschap, vindingrijkheid door kennis en integrale samenwerking. Deze vier pijlers vormen het fundament onder wie we zijn en wat we doen. Iedere medewerker draagt deze waarden uit.

 

Betrouwbaarheid betekent voor ons de kwaliteit leveren die opdrachtgevers mogen verwachten. Dat betekent afspraken nakomen en beloftes waarmaken, maar ook eerlijk zeggen als iets niet kan. Eigenaarschap en integrale samenwerking gaan hand in hand. Hieronder verstaan we vanuit zelfvertrouwen én vertrouwen in elkaar verantwoordelijkheid nemen, met een gezamenlijk doel voor ogen. Niet weglopen voor problemen en afwachten, maar juist de geëffende paden durven te verlaten en vindingrijkheid tonen in het zoeken van nieuwe oplossingen, waarvoor we vertrouwen op onze jarenlange kennis.