ULC

Onze visie

Samen zorgen voor morgen

 

‘Samen zorgen voor morgen.’ Dat credo nemen we erg serieus. Daarom ondernemen we met aandacht voor de mens en zijn omgeving. Topics als duurzaamheid en circulariteit zijn dan ook stevig verankerd in onze bedrijfsvisie en in onze werkwijze. Daarbij kijken we naast de projecten die we voor opdrachtgevers uitvoeren ook nadrukkelijk naar onze eigen bedrijfsvoering en de keten waarin we actief zijn.

Energiebesparing en duurzame opwekking

De grootste impact op het milieu en klimaat hebben we met onze dienstverlening aan opdrachtgevers. Zo helpen we enkele van Nederlands grootste ziekenhuizen dagelijks bij het besparen van energie en het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

 

Dat doen we door slimme installaties te ontwerpen en bouwen die zo min mogelijk elektriciteit verbruiken. Maar ook door te kijken of die energie duurzaam kan worden opgewekt door bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Zo zetten we samen met opdrachtgeverschap en leveranciers stevige stappen naar energieneutrale en -positieve gebouwen.

 

In nieuwbouw en renovaties werken we met de certificeringsmethode BREEAM. Daarmee worden de duurzaamheidsprestaties van een project meetbaar en inzichtelijk. Met een BREEAM-keurmerk kunnen opdrachtgevers aantonen hoe duurzaam hun gebouwen daadwerkelijk zijn.

Natuurlijk streven we ook zelf naar een duurzame bedrijfsvoering. Zo voorzien we met 800 zonnepanelen grotendeels in onze eigen energiebehoefte en zijn onze kantoren voorzien van energiezuinige ledverlichting. En we kijken naar de mogelijkheden om ons volledige wagenpark te elektrificeren.

Circulariteit

 

Naast vervuiling door CO2 willen we ook verspilling van grondstoffen minimaliseren. Bijvoorbeeld door in het ontwerp zoveel mogelijk materialen toe te passen die aan het einde van de levenscyclus van een installatie gerecycled of hergebruikt kunnen worden. Maar ook door in verbouwingen en renovaties de vrijgekomen materialen optimaal te verwerken en voor hergebruik aan te bieden. Hoewel dit pas de eerste stappen zijn op weg naar een volledig circulaire werkwijze, proberen we deze beweging zoveel mogelijk te versnellen.