ULC

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Mensen worden steeds ouder. De zorgvraag neemt toe. Ziekenhuizen en zorgorganisaties hebben te maken met oplopende kosten en moeten tegelijkertijd verduurzamen. Wij zien kansen in deze maatschappelijke uitdagingen en helpen zorgorganisaties met onze innovatieve technische oplossingen bij het bereiken van hun ambities.

 

Wij hebben bijna een halve eeuw ervaring met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van technische installaties in enkele van Nederlands grootste ziekenhuizen en zorginstellingen. In zowel nieuwbouw als renovatie, waarbij de zorg dag en nacht doorgaat. Daardoor begrijpen wij dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het comfort en de gezondheid van vaak kwetsbare patiënten en cliënten vooropstaat.

Thuis in complexe omgevingen

 

We voelen ons bijzonder thuis in complexe zorgomgevingen. In medische ruimten als operatiekamers, verkoeverruimten, IC-units en SEH-afdelingen. Daardoor weten we welke eisen worden gesteld aan deze steriele omgevingen op het gebied van onder andere optimale verlichting, toevoer van lucht, medische gassen en noodstroomvoorziening.

 

Ook ontwerpen, realiseren en onderhouden we de reguliere installaties voor elektra, verlichting en klimaatbeheersing. Maar ook brandbeveiligingssystemen, zoals branddetectiesystemen en sprinkler- en watermistinstallaties.

 

We kennen de wetgeving in de zorg op ons duimpje en zijn in het bezit van alle toepasselijke certificeringen en normeringen. Onze experts hebben ruime ervaring met het werken in zorgomgevingen die in bedrijf zijn. Niet alleen de technische installaties, maar vooral de mensen die werken en verblijven in een gebouw zijn onze zorg.

Voorkomen is beter dan genezen

 

Vanaf de voorbereiding denken we creatief en kritisch met opdrachtgevers mee. Over het ontwerp, de uitvoering en het meerjarig onderhoud. Kijkend naar de totale levensduur van installaties en de kosten daarvan.

 

Om de continuïteit van de zorgprocessen optimaal te waarborgen, ontwerpen onze engineers installaties eerst virtueel in BIM. Zo verkleinen we de kans op fouten tot een minimum en zorgen we ervoor dat de uitvoering soepel verloopt. Zelfs als er last minute iets verandert. Dat bespaart tijd en kosten. Niet alleen in de ontwerp- en realisatiefase, maar ook later in het beheer en onderhoud.

Samen zorgen voor een betere wereld

 

Niet alleen de zorg, maar ook de wereld om ons heen verandert. Het verduurzamen van gebouwen en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving gaat bij ons hand in hand. De thema’s duurzaamheid en circulariteit zijn stevig verankerd in onze visie en in onze werkprocessen. Zo maken we samen werk van betere zorg en een betere wereld.