ULC

Voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden

 

Bekijk de algemene inkoopvoorwaarden van ULC.

Algemene inkoopvoorwaarden ULC Installatietechniek

Algemene inkoopvoorwaarden ULC Technisch Beheer

 

Digitale facturatie

In een tijd van milieubewustzijn, digitalisering, efficiency alsmede de toenemende vraag van relaties verzoeken wij u uw facturen met in achtneming van de volgende eisen per e-mail toe te zenden.

Gedragscode integer handelen

Deze gedragscode is bedoeld om alle werknemers van ULC bewuster te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd.