Tergooi MC in Hilversum

Het projectteam van de IC Tergooi MC draait op volle toeren

8-10-2020

Er wordt flink doorgewerkt aan het nieuwe ziekenhuis Tergooi in Hilversum. De eerste paal werd alweer een jaar geleden in de grond geboord. Inmiddels is er veel gebeurd en gaat het hard op weg naar een uiterst duurzaam gebouw midden in de bossen van Hilversum.

 

Tot aan de zomervakantie is de Installatie Combinatie Tergooi druk geweest met het aanbrengen van de primaire installaties in de kruipruimte van de bouwdelen A, B en C en met de installaties rondom het energiegebouw (bouwdeel Z). Zo zijn er twee betonnen sprinklerbassins aangebracht met een PE omloop leiding. Tevens zijn er een tweetal olietanks geplaatst ten behoeve van de brandstofvoorziening voor de noodstroomaggregaten en sprinklerpomp.

 

Na een welverdiende vakantieperiode zijn de werkzaamheden weer volledig opgepakt. In de passage op kelderniveau zijn de primaire installaties aangebracht. Aangezien hier alle installaties (sanitair, sprinkler, WKO, HVAC, elektra, etc.) samenkomen is er op basis van proef een complete gezamenlijke beugelformule bedacht en toegepast. In samenwerking met de toeleverancier zijn er complete beugelconstructies voor alle disciplines uitgewerkt. Hierbij heeft men de benodigde boorpunten voor de beugelconstructies gemodelleerd, zodanig dat deze middels de Trimble (Total station) van ULC uitgezet konden worden in de bouw. Inmiddels is het leidingwerk en zijn de luchtkanalen en kabelgoten in de passage aangebracht. De monteurs van ULC zijn nog druk bezig met het aanbrengen van de primaire installaties in de kruipruimte van bouwdeel D.

 

Half augustus zijn de drie stuks noodstroomaggregaten geleverd en geplaatst in het energiegebouw. Om de noodstroomaggregaten te kunnen plaatsen diende er eerst de benodigde bescherming middels draglineschotten geplaatst te worden op het sprinklerbassin.

 

De eerste primaire luchtbehandelingskast en een tweetal recirculatiekasten voor de OK’s waren vrijdag 25 september 2020 gereed in de fabriek van OC Verhulst te Drunen. In het bijzijn van de opdrachtgever en adviseur is deze luchtbehandelingskast onderworpen aan een uitermate grondige Fabrieks Afname Test. In totaal worden er zestien stuks primaire luchtbehandelingskasten geleverd en een tiental OK recirculatiekasten. Alle luchtbehandelingskasten worden als een geheel vanuit de fabriek van OC Verhulst naar de eindbestemming op de bouwplaats getransporteerd. Hierdoor is samenbouwen van de luchtbehandelingskasten ter plaatse niet meer noodzakelijk. Tot aan het eind van het jaar zullen de luchtbehandelingskasten voor de bouwdelen A, B en C worden geleverd en geplaatst. De foto’s hiervan zullen wij te zijner tijd weer met jullie delen op het Intranet.

 

Tot het einde van het jaar zijn we druk bezig met het opbouwen van de primaire schachten. Vanaf medio februari 2021 zal de afbouw van het ziekenhuis gaan lopen. Het projectteam van de IC Tergooi draait op volle toeren om de werkvoorbereiding op tijd af te hebben. De grootste uitdaging hierin is het oplossen van de diverse omissies in het bestek/ontwerp en de vele wijzigingen vanuit de opdrachtgever.