ETZ kiest consortium Hurks/ULC voor nieuwbouw ETZ Elisabeth

5-04-2024

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) heeft na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de realisatie van de nieuwbouw gegund aan consortium Hurks/ULC. Het betreft het technisch ontwerp en de bouw van de eerste fase van de nieuwbouw van het acuut centrum en de eerste toren kliniek bij locatie ETZ Elisabeth. De keuze voor Hurks/ULC als partner in de bouw is een mooie stap richting het doel van het ETZ, namelijk de concentratie van de acute en klinische zorg.

Hurks en ULC zijn twee partijen die hun krachten bundelen bij de realisatie van de nieuwbouw, beiden met meer dan 100 jaar ervaring. Hurks is gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van woning- en utiliteitsbouwprojecten, waaronder gezondheidszorg. ULC is thuis in installatietechniek en technisch beheer in de gezondheidszorg. Hurks en ULC verenigen zich samen in een VOF-constructie.

Gefaseerd bouwen aan een nieuw ziekenhuis
Naar verwachting is de bouw van deze eerste fase eind 2026 afgerond. Alle spoedzorg wordt in de daaropvolgende maanden samengebracht in het acuut centrum en het eerste deel van de  kliniek met ruim 80 verpleegbedden. In het acuut centrum worden de Huisartsenspoedpost, Spoedeisende Hulp, Eerste Hart Hulp, operatiekamers, Interventiecentrum, Intensive Care en hartbewakingsafdeling gerealiseerd. Daarnaast komt er een spoedplein waar verschillende ketenpartners samenwerken aan integrale spoedzorg, bestaande uit ETZ, PrimaCura, Gemeente Tilburg, GGZ Breburg, Mijzo, Thebe, De Wever, Sterk Huis, Politie, Mondzorg Midden-Brabant, RAV en de dienstapotheek.

De stip aan de horizon is een volledig nieuw ziekenhuis in 2040/2050. De bouw hiervan is opgedeeld in fases. Met het ondertekenen van de overeenkomst tussen ETZ en Hurks/ULC is een belangrijke stap gezet in deze eerste fase van de nieuwbouw.

Planning
Nu de handtekeningen zijn gezet, gaat Hurks/ULC aan de slag met het technisch ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting gaat de eerste paal na komende zomer de grond in. De bouwvoorbereidingen rondom ETZ Elisabeth zijn inmiddels in volle gang.

 

Fotografie tekenmoment v.l.n.r. Edwin Hovius, directeur ULC Installatietechniek, Geert Hurks, algemeen directeur Hurks, Gerard van Berlo, Raad van Bestuur ETZ

Impressie van het te bouwen acuut centrum en de eerste kliniektoren met helikopterplatform op het dak.