ULC is duurzaam op weg

22-05-2024

ULC is al jarenlang actief met verbetering (het beperken van de belasting) van het milieu. Zo kijken we naar energiebesparing, scheiden we afval en voorkomen wij verontreiniging van de bodem. Tal van maatregelen en activiteiten vinden plaats. Dit is zo vanzelfsprekend, dat we er nauwelijks bij stil staan.

Door het gebruik van fossiele brandstof (olie, kolen) voor transport en warmte- en energieopwekking wordt CO2 uitgestoten. De reserves fossiele brandstof raken op. Door de verbranding wordt CO2 uitgestoten en daardoor neemt de opwarming van de aarde steeds meer toe. Maar ook andere grondstoffen en zoet water worden schaarser.

 

Tot en met 2022 is de CO2-uitstoot van ULC met 66% afgenomen ten opzichte van 2009.  Door een actief leasebeleid bestaat het wagenpark inmiddels uit steeds minder diesel auto’s en steeds meer benzine auto’s met een lage CO2 uitstoot. En er komen steeds meer hybride en 100% elektrische voertuigen bij. Zo hebben we in mei 2024 vier nieuwe volledig elektrische servicebussen in gebruik genomen. Halverwege 2025 zullen de laatste diesel bedrijfsbussen zijn vervangen en is Technisch Beheer volledig geëlektrificeerd. Op kantoor worden de 100% E auto’s geladen met zonnestroom uit onze eigen zonnepanelen. Het aantal soorten en het gebruik van gevaarlijke stoffen is sterk gereduceerd. De tuin rondom de kantoren wordt ’s avonds en/of ’s nachts gesproeid met een computer gestuurd beregeningssysteem, waardoor het drinkwaterverbruik voor het sproeien van de tuin flink is gereduceerd. De hoogbouw en laagbouw van onze panden zijn in 2020 voorzien van maar liefst 800 zonnepanelen. De verlichting is grotendeels vervangen door LED-verlichting. Daarnaast zijn aanwezigheidsmelders en lichtregelingen toegepast waardoor het verbruik door onnodig branden van de verlichting wordt teruggedrongen.

 

Ook wordt er steeds meer digitaal verwerkt, minder wordt afgedrukt en minder papier wordt verbruikt. Maar ook op de bouw- en service locaties zijn milieumaatregelen genomen. De halogeen bouwlampen zijn vervangen door LED lampen en de oriëntatieverlichting door LED-lichtslangen. Bijkomend voordeel is dat die lampen minder heet worden en de kans op brand  verminderen. Afval wordt in diverse soorten gescheiden, verzameld, afgevoerd en verwerkt. Dat draagt bij aan minder storten van afval en meer hergebruik van grondstoffen. Ook op bouwwerken zie je steeds uitgebreidere milieustraten. Juist door het goed scheiden van afval kunnen de stoffen weer hergebruikt worden; met vervuilde afvalstromen is dat veel moeilijker en duurder. Ook defect gereedschap en gereedschapsaccu’s worden als apart afvalstroom verzameld. Steeds vaker worden installatiedelen, bijvoorbeeld defecte pompen, niet vervangen door een volledig nieuwe, maar door een gereviseerde oude. Ook dat levert een besparing in het gebruik van grondstoffen op. In de uitvoering wordt informatie steeds meer digitaal verwerkt (tablets, Ed Controls, etc.). En we raken minder ‘kladjes met gegevens’ kwijt.

 

Samen zorgen voor morgen. Ondernemen met aandacht voor de mens en zijn omgeving. En samen bouwen aan een duurzame toekomst.