ULC

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud

ULC Technisch Beheer houdt technische installaties in topconditie. Met ongeveer honderdvijfentwintig onderhoudstechnici, technisch specialisten en servicemonteurs, nemen we het complete beheer en onderhoud van alle gebouwinstallaties voor onze rekening. Van preventief en correctief onderhoud en reparaties tot en met het updaten, modificeren en verduurzamen van installaties.

 

Allround onderhoudspartner

We hebben onderhoudsspecialisten op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en data- en communicatie-installaties in huis. Daardoor kunnen opdrachtgevers bij ons terecht voor het beheer en onderhoud van alle technische installaties in en rondom hun gebouw(en). Voor maximale veiligheid en optimaal comfort voor medewerkers, bezoekers, gasten en patiënten.

Continuïteit bedrijfsprocessen

 

Goed en tijdig onderhoud zorgt er niet alleen voor dat technische installaties voldoen aan de wet- en regelgeving, maar ook dat ze feilloos functioneren en maximaal beschikbaar zijn. Doelmatig onderhoud voorkomt storingen en defecten, en draagt zo bij aan de continuïteit van kritieke bedrijfsprocessen. Doet er zich onverhoopt toch een storing voor? Dan wordt deze snel en goed opgelost door onze vakkundige servicemonteurs, die 24/7 paraat staan.

De realiteit in ons ziekenhuis verandert steeds en ULC zorgt dat de techniek meebeweegt. Zij zijn een partner met verstand van zorg met wie we keuzes en consequenties open en kritisch bespreken.”

– St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein –

Duurzame onderhoudsvisie

 

We beheren en onderhouden technische installaties vanuit een duurzame langetermijnvisie. Met als doel het verlengen van de technische levensduur van installaties. Zo blijven ze zo lang mogelijk de gewenste prestaties leveren, tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten. Daarbij kijken we naar de totale levensduurkosten, met het oog op energieverbruik en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Slim beheer en onderhoud

 

Door aanwezige risico’s te inventariseren, kunnen we ruim van tevoren onderhoud plannen en tijdig uitvoeren. Zoals het vervangen van onderdelen of aanpassen van een installatie. Deze informatie nemen we ook op in onze meerjarenonderhoudsbegrotingen en managementrapportages. Zo weten opdrachtgevers precies waar ze aan toe zijn.

 

Ook kunnen wij installaties op afstand te monitoren. Zo merken we storingen vroegtijdig op en kunnen we ze verhelpen voor ze daadwerkelijk tot problemen leiden. Bepaalde storingen kunnen we zelfs op afstand oplossen. Daardoor hoeft er geen monteur ter plaatste te komen. Dat werkt sneller en efficiënter.

Beheer en onderhoud op maat

 

We beheren en onderhouden niet alleen installaties die wijzelf hebben ontworpen en gerealiseerd, maar komen ook graag in een later stadium om de hoek kijken. De wensen en behoeften van de opdrachtgever zijn ons uitgangspunt. Of iemand nu enkel wil voldoen aan de wettelijke onderhoudsverplichtingen of het complete beheer uit handen wil geven. Wij hebben onderhoudscontracten passend bij elke situatie, kijkend naar de onderhoudstoestand, betrouwbaarheid, het gebruik en de risico’s van de installatie(s).